ارائه نرم افزار سفارشی تاران متناسب با انواع سازمان ها و نیاز های آن

 

 

برای فارغ التحصیلان جهت ورود به بازار کار انجام کار در پروژه های واقعی

و محیط واقعی استخدام نفرات برتر و معرفی به بازار کار آزمون عملی و صدور گواهینامه معتبر

 

 

خدمات شرکت تاران در حوزه پشتیبانی